Ελληνικά English
 

Σχολή Πέτρας

Παράλληλα με την εξόρυξη και το εμπόριο της πέτρας, έχουμε δημιουργήσει τμήμα όπου διδάσκεται (σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα) η τέχνη της επεξεργασίας και τοποθέτησης της πέτρας.

Η σχολή ξεκίνησε την λειτουργία της το καλοκαίρι του 2010 και έχει πάρει έγκριση λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Πρόκειται για πρότυπη σχολή, που δίνει την δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο, να πάρει με σωστό τρόπο τις απαραίτητες γνώσεις, που θα τον βοηθήσουν στην επαγγελματική του αποκατάσταση.